راه اندازی واحد استقرار

واحد استقرار شرکت دانا پرداز با هدف جلب رضایت هر چه بیشتر مشتریان راه اندازی شد.این واحد به صورت مستقل از واحد پشتیبانی فعالیت می کند و وظیفه آن استقرار و راه اندازی کامل نرم افزار در محل مشتریان میباشد.

 کارشناسان این واحد تجربه نصب، آموزش و استقرار نرم افزار های شرکت در بسیاری از سازمان ها و نهادهای خصوصی و دولتی را دارند و به صورت تخصصی فعالیت آنها با توجه به شرح وظایف از پیش تعیین شده متمرکز بر عملیاتی کردن نرم افزار در محل مشتریان می باشد.