بوت کمپ معرفی محصولات مدیریت فناوری اطلاعات و محصولات کسب و کار

بوت کمپ معرفی محصولات مدیریت فناوری اطلاعات (نرم افزارهای دانا پرو، بینا و برنا) و بوت کمپ معرفی محصولات کسب و کار (دانا دسِک و دانا ایکسارِم) هفته گذشته در روزهای چهارم و پنجم شهریورماه 98 در مجتمع شکوفایی شرکت های دانش بنیان با موفقیت برگزار گردید.

در این بوت کمپ ها مدیران کسب و کارهای مختلف برای آشنایی بیشتر با نرم افزارهای شرکت دانا پرداز و شناخت قابلیت های آن ها حضور پیدا کردند و به سوالات ایشان پاسخ داده شد.

بوت کمپ معرفی محصولات مدیریت فناوری اطلاعات و معرفی محصولات کسب و کار به صورت دوره ای برگزار می شود که تاریخ بعدی آن از طریق ایمیل اعلام می گردد.

بوت کمپ معرفی محصولات کسب و کار
بوت کمپ معرفی محصولات کسب و کار
بوت کمپ معرفی محصولات مدیریت فناوری اطلاعات
بوت کمپ معرفی محصولات مدیریت فناوری اطلاعات