برگزاری تور تفریحی هفت چشمه واحد مراقبت از مشتریان

در راستای بهبود ارتباطات و تعامل بیشتر با مشتریان، هفته گذشته تور تفریحی هفت چشمه در تاریخ ۸ شهریورماه توسط واحد مراقبت از مشتریان شرکت دانا پرداز برگزار شد در این تور تفریحی از مشتریان محترم و همراهانشان پذیرایی کامل گردید و موجب آشنایی بیشتر مدیران با یکدیگر شد.

تور تفریحی 7 چشمه چالوس
تور تفریحی هفت چشمه جاده چالوس
تور تفریحی هفت چشمه چالوس
تور تفریحی 7 چشمه
تور تفریحی هفت چشمه